BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho PLX

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Xăng dầu

Download : plx2b-2bvn2bupdated2bq22b2020_WJOE.pdf

Kết quả định giá cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex theo phương pháp so sánh P/E, P/B và P/S lịch sử và khu vực là 48.837 đồng/cổ phần, khuyến nghị NEUTRAL.

Chúng tôi xin lưu ý, dự báo và định giá được xây dựng dựa trên kịch bản dịch bệnh không quay trở lại và Việt Nam mở cửa bình thường cho đến hết năm 2020, kết quả kinh doanh của PLX theo đó sẽ dần được cải thiện trong các quý tiếp theo.


VNIndex

886.22

2.32 (0.26%)

 
VNIndex 886.22 2.32 0.26%
HNX 118.08 0.66 0.56%
UPCOM 56.33 0.0 -0.01%