BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho HVN với mức giá mục tiêu 30.000 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Hàng không

Download : hvn-2bvn2bupdated2bq22b2020_HXUA.pdf

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần 2020 của CTCP Tổng công ty hàng không Việt Nam (HVN) đạt 61.125 tỷ đồng (giảm 38,31% so với năm ngoái). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự báo giảm 55,7%, đạt 1.009 tỷ đồng.

Dựa trên hai phương pháp P/E và EV/EBITDAR, chúng tôi đưa ra mức giá hợp lý của HVN dựa trên ước tính từ các yếu tố cơ bản ở mức 30.000 đồng/cổ phần. Do đó chúng tôi duy trì khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu HVN.


VNIndex

864.47

3.08 (0.36%)

 
VNIndex 864.47 3.08 0.36%
HNX 109.81 0.17 0.16%
UPCOM 55.01 0.09 0.16%