BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho HVN với mức giá mục tiêu 30.000 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Hàng không

Download : hvn-2bvn2bupdated2bq22b2020_HXUA.pdf

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần 2020 của CTCP Tổng công ty hàng không Việt Nam (HVN) đạt 61.125 tỷ đồng (giảm 38,31% so với năm ngoái). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự báo giảm 55,7%, đạt 1.009 tỷ đồng.

Dựa trên hai phương pháp P/E và EV/EBITDAR, chúng tôi đưa ra mức giá hợp lý của HVN dựa trên ước tính từ các yếu tố cơ bản ở mức 30.000 đồng/cổ phần. Do đó chúng tôi duy trì khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu HVN.


VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021