Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Xây dựng

Download : baocaocapnhatlhg_XXUJ.pdf

Với lợi thế từ quỹ đất và tình hình tài chính dồi dào, hoạt động kinh doanh của CTCP Đầu tư Long Hậu (mã LHG) dự kiến bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh khi hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển đầu tư.

Dự án Long Hậu 3 – giai đoạn triển khai bán hàng, cùng với các dự án lớn về nhà xưởng được đầu tư sẽ mang đến những kết quả ấn tượng và bền vững. Lợi nhuận sau thuế 2019 dự kiến tăng trưởng 42% so với 2018 và tiếp tục duy trì ở mức cao trong 2020.

Theo kết quả định giá, trên cơ sở thận trọng, giá trị hợp lý của cổ phiếu LHG đang cao hơn 52% giá thị trường hiện tại. Chính sách cổ tức của LHG được duy trì ổn định với mức trung bình 15% tiền mặt, tương đương suất cổ tức 6,7%. Do đó, chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với Long Hậu với thời gian đầu tư trong 12 tháng.