Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatnlg_PVZX.pdf

Với bối cảnh kinh tế dự báo chậm lại và câu chuyện pháp lý vẫn còn nhiều khó khăn trong 2019, chúng tôi cho rằng cơ hội đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ lựa chọn thận trọng.

Theo quan điểm BVSC, lợi nhuận tăng trưởng cao, tình hình tài chính tốt, có sản phẩm kinh doanh là điểm nhấn quan trọng để xem xét đầu tư. Tổng thể chúng tôi cho rằng CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) là 1 trong những doanh nghiệp có được những yếu tố trên.

Thêm vào đó, định giá của công ty vẫn đang có mức premium 33% so với giá thị trường ngày 18/2/2019. Do đó, chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu Nam Long với giá mục tiêu 36.000 đồng/cp với thời gian nắm giữ 6 – 12 tháng.

Điểm lưu ý với nhà đầu tư là room cho nhà đầu tư nước ngoài đạt 49%, nên thanh khoản cũng như tính thị trường Nam Long sẽ điểm hạn chế với cổ phiếu NLG.