Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Bất động sản

Download : hdg_RXAC.pdf

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần đạt 608 tỷ đồng (-19% yoy và mới chỉ đạt 14% kế hoạch cả năm). Doanh thu từ xây dựng đạt 314 tỷ đồng, tăng mạnh 67% yoy nhưng doanh thu từ bất động sản chỉ 10 tỷ đồng, giảm mạnh so với 310 tỷ đồng cùng kỳ và cách xa con số kế hoạch 2,000 tỷ doanh thu từ BĐS cho cả năm 2018.

Chúng tôi định giá cổ phiếu HDG dựa trên 2 phương pháp: P/B (tỷ trọng 70%), và P/E (tỷ trọng 30%) với kết quả định giá đạt 35,200, cao hơn 17.6% so với thị giá.

Giá cổ phiếu đang trong xu hướng điều chỉnh do hấp thụ thông tin KQKD Q2 kém tích cực, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng KQKD 6 tháng cuối năm và triển vọng 2019-2020 vẫn khả quan nên khuyến nghị MUA cổ phiếu HDG cho mục tiêu dài hạn.

Rủi ro: Rủi do pha loãng do HDG đang có kế hoạch phát hành 19 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Rủi ro từ thị trường bất động sản có tín hiệu chậm lại do mặt bằng lãi suất có dấu hiệu gia tăng, các ngân hàng cũng siết chặt tín dụng đối với các dự án bất động sản tạo nhiều khó khăn, đặc biệt với khả năng tiêu thụ các sản phẩm BĐS phân khúc cao cấp của HDG.