VCBS: Khuyến nghị nắm giữ TCM trong trung và dài hạn

Nguồn : VCBS - CTCK Vietcombank

Ngành : Dệt may

Download : baocaocapnhattcm_HWEM.pdf

P/E dự phóng 2015 là 10,06 lần, EPS forward cho 2016 ở mức 3.487 đồng/cp, tương ứng với P/E là 8,86 lần, đây là mức P/E hợp lý cho một cổ phiếu đầu ngành như TCM nên khuyến nghị NẮM GIỮ đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn.

CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM – sàn HOSE) đã chính thức công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2015 khá khả quan với doanh thu thuần đạt 2.144 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 132,8 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 78% kế hoạch năm.

Trong năm 2016, với công suất may được tăng thêm 33% và việc nhà máy Vĩnh Long bắt đầu nhận các đơn hàng xuất khẩu sẽ là động lực tăng trưởng chính cho TCM. Do vậy, chúng tôi kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của TCM từ năm 2016 sẽ được cải thiện đáng kể. Cụ thể, doanh thu ước đạt 3.424 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế ước đạt 171 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Chúng tôi đánh giá, EPS dự phóng 2015 ở mức 3,072 đồng/cp, tương ứng với P/E dự phóng 2015 là 10,06 lần. EPS forward cho 2016 ở mức 3.487 đồng/cp, tương ứng với P/E là 8,86 lần. Đây là mức P/E hợp lý cho một cổ phiếu đầu ngành như TCM. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn.


VNIndex

1,352.64

6.77 (0.5%)

 
VNIndex 1,352.64 6.77 0.5%
HNX 357.97 4.73 1.32%
UPCOM 96.25 0.44 0.46%
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021