VCBS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu TLG

Nguồn : VCBS - CTCK Vietcombank

Ngành : Tiêu dùng

Download : baocaocapnhattlg_GIIF.pdf

Với kế hoạch 2016 khả quan cùng tốc độ tăng trưởng bền vững của TLG và chính sách chi trả cổ tức đều đặn, chúng tôi khuyến nghị Nắm Giữ đối với cổ phiếu TLG.

Kết quả kinh doanh năm 2015 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) khá ấn tượng, với doanh thu thuần đạt 1.883,7 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm trước và vượt 4,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 187,8 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và vượt 13,9% kế hoạch.

Tại ĐHCĐ thường niên vừa qua, TLG đặt kế hoạch năm 2016 với mục tiêu doanh thu 2.150 tỷ đồng, tăng 14,1% so với kết quả năm trước; lợi nhuận sau thuế 215 tỷ đồng, tăng trưởng 30%.

Theo đó, chúng tôi ước tính EPS Forward năm 2016 là 5,612 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá 78,000 đống/cổ phiếu ngày 26/05/2016, chỉ tiêu P/E forward là 13,9. Từ đầu năm 2016 đến nay, thị giá TLG đã tăng giá 20%.


VNIndex

933.09

-5.04 (-0.54%)

 
VNIndex 933.09 -5.04 -0.54%
HNX 108.09 -1.49 -1.38%
UPCOM 56.34 -0.05 -0.1%