PSI: Khuyến nghị mua cổ phiếu DCM trong vùng giá 13-13.5

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Phân bón - hóa chất

Download : baocaocapnhatdcm-6998.pdf

Chúng tôi đánh giá tình hình kinh doanh của CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM) trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu 2021 vẫn duy trì tích cực nhờ (1) Chi phí giá nguyên liệu đầu vào chiếm khoảng 55 – 60% giá vốn vẫn thấp với kịch bản giá dầu trung bình trong năm 2020 đạt mức 40 – 45 USD/thùng, (2) Nhu cầu tiêu thụ tại các quốc gia Thái Lan, Ấn Độ, Brazil vẫn tích cực.

Chúng tôi đánh giá tình hình kinh doanh của CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM) trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu 2021 vẫn duy trì tích cực nhờ (1) Chi phí giá nguyên liệu đầu vào chiếm khoảng 55 – 60% giá vốn vẫn thấp với kịch bản giá dầu trung bình trong năm 2020 đạt mức 40 – 45 USD/thùng, (2) Nhu cầu tiêu thụ tại các quốc gia Thái Lan, Ấn Độ, Brazil vẫn tích cực.

Chúng tôi ước tính kết quả kinh doanh của DCM tích cực với Doanh thu thuần 2020 đạt 7.291 tỷ đồng (tăng 1,6% so với thực hiện năm 2019). Lợi nhuận trước thuế đạt 721,8 tỷ đồng (tăng trưởng155%).

Nhận định: DCM đang nằm trong xu hướng tăng giá tăng giá ngắn hạn sau khi break out khỏi vùng nền tích lũy 12.000 – 13.000 hình thành trong 3 tháng vừa qua. Như vậy, nhà đầu tư có thể mở vị thế cổ phiếu trong vùng giá 13.000 – 13.500, cân nhắc chốt lãi ngắn hạn khi cổ phiếu tiệm cận vùng giá 15.000 – 16.000, cắt lỗ nếu mất ngưỡng hỗ trợ 12.000 đồng/CP.


VNIndex

1,168.69

0.17 (0.01%)

 
VNIndex 1,168.69 0.17 0.01%
HNX 259.8 4.03 1.55%
UPCOM 77.96 -0.14 -0.18%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
13/04/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021