PHS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu MPC

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Thủy sản

Download : baocaocapnhatmpc-9277.pdf

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần hợp nhất của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) năm 2020 đạt 13.887 tỷ đồng (giảm 18,3% so với năm ngoái), hoàn thành khoảng 92% kế hoạch doanh thu năm 2020 và lợi nhuận sau thuế ước đạt 542 tỷ đồng (tăng trưởng 21,9%) với biên lãi gộp ở mức 11,4%.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MPC khoảng 28.300 đồng/cổ phiếu (+6.4% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị giữ cổ phiếu này.


VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%