PHS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu IDI

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Thủy sản

Download : baocaocapnhatidi-1293.pdf

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần của CTCP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (IDI) năm 2020 đạt 6.405 tỷ đồng (giảm 17,2% so với năm trước), hoàn thành 90% kế hoạch đặt ra và lợi nhuận sau thuế ước đạt 323 tỷ đồng (giảm 0,9%) với biên lãi gộp ở mức 9%.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu IDI khoảng 5.600 đồng/cổ phiếu (tăng 7,3% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu này.


VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%