PHS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu FPT

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Công nghệ thông tin

Download : baocoaccapnhatfpt_AFQH.pdf

Chúng tôi dự phóng năm 2020, doanh thu FPT đạt 30.488 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 30.488 tỷ đồng. Mảng công nghệ và viễn thông dự phóng tăng trưởng lần lượt là 15% và 10%.

Bằng phương pháp tổng giá trị thành phần (SOTP), dựa trên phương pháp định giá DCF và P/E cho các mảng kinh doanh, chúng tôi ước tinh thận trọng giá trị hợp lý của FPT là 52,300 VND/cổ phiếu. Do đó, khuyến nghị giữ đối với cổ phiếu này.


VNIndex

701.8

21.57 (3.07%)

 
VNIndex 701.8 21.57 3.07%
HNX 97.84 2.23 2.28%
UPCOM 48.63 0.0 0.0%