PHS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DGW

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatdgw_WNJK.pdf

CTCP Thế giới số (DGW – sàn HOSE) cho biết, năm 2019, doanh thu thuần có thể đạt 8.366 tỷ đồng (tăng 41% so với năm ngoái). 

Lợi nhuận sau thuế có thể tăng trưởng và đạt 155 tỷ đồng (tăng trưởng 41%) tương ứng EPS 2019F 3.707 VNĐ/CP, giả định DGW duy trì biên lợi lãi gộp duy trì ở mức 6%.

Bằng phương pháp định giá P/E và P/S, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu DGW vào khoảng 29.966 đồng/cổ phiếu, cao hơn +21% so với giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.


VNIndex

1,010.03

-2.27 (-0.22%)

 
VNIndex 1,010.03 -2.27 -0.22%
HNX 106.03 -0.21 -0.2%
UPCOM 56.71 -0.11 -0.19%