PHS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpow-1185.pdf

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (POW) là nhà phát triển các nhà máy điện khí chính và sẽ được hưởng lợi khi Việt Nam bắt đầu chuyển sang nhập khẩu khí.

Bên cạnh đó, nguồn cung khí sẽ được ổn định trong năm 2021. NT1 và NT2 sẽ vận hành bình thường trong năm sau.

Định Giá và Khuyến Nghị: Sử dụng DCF, EV/EBITDA và P/E với mục tiêu lần lượt là 6.6x và 10.9x, giá mục tiêu của POW vẫn duy trì là 12.800 đồng/cổ phiếu với khuyến nghị mua với upside tương ứng là 31.6%


VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%