PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu VHC với giá mục tiêu 50.600 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Thủy sản

Download : baocaocapnhatvhc-2681.pdf

Kết thúc 11 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) đạt khoảng 6.547 tỷ đồng (giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước).

Tuy nhiên, VHC có sức chống chịu khó khăn từ Covid-19 cao hơn các doanh nghiệp trong ngành.

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần của VHC năm 2021 đạt khoảng 8.289 tỷ đồng (tăng 10,9% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 941 tỷ đồng (tăng trưởng 5,5%) với biên lãi gộp ở mức 16,5%.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu VHC khoảng 50.600 đồng/cổ phiếu (+16% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu này.


VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%