PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu VCB

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatvcb_AEXD.pdf

Chúng tôi dự báo lợi nhuận năm 2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB - sàn HOSE) sẽ tăng trưởng mạnh nhờ vào doanh thu lãi và doanh thu ngoài lãi duy trì được đà tăng.
Tăng trưởng tín dụng của VCB đạt mức 15% trong năm 2019, hệ số NIM của VCB tiếp tục được mở rộng nhờ vào chuyển dịch cơ cấu cho vay sang khách hàng cá nhân với biên lợi nhuận tốt hơn. Dự báo thu nhập lãi thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt mức 35,184 tỷ đồng (+23.8% YoY) và 19,925 tỷ đồng (+36% YoY). 
Cho năm 2020, đà tăng của thu nhâp lãi thuần có thể chững lại dưới tác động của thông tư 58/2019/TT-BTC - Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng nhà nước việt nam và các ngân hàng thương mại. Thu nhập lãi thuần và lợi nhuận sau thuế dự phóng lần lượt ở mức 38,310 tỷ đồng (+9% YoY) và 24,428 tỷ đồng (+23% YoY).
Thương vụ thoái vốn tại liên doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ Việt Nam – Cardif (VCLI) nhằm hợp tác với tập đoàn FWD trị giá 400 triệu USD, tương đương 9,200 tỷ có thể sẽ đem lại nguồn lợi nhuận lớn cũng như phần thặng dư vốn lớn cho VCB.
Ngoài ra VCB cũng đang có kế hoạch chào bán riêng lẻ khoảng 6.5% vốn điều lệ cho đối tác nước ngoài.
Chúng tôi dự phóng giá trị sổ sách của VCB trong năm 2020 sẽ đạt mức 29,561 VNĐ/CP. Sử dụng phương pháp định giá so sánh P/B quá khứ, giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu VCB là 96,200 VND/CP. Khuyến nghị: Mua đối với cổ phiếu VCB, upside tiềm năng tương ứng 12.9% so với giá đóng cửa ngày 09/12/2019.

VNIndex

760.33

13.28 (1.75%)

 
VNIndex 760.33 13.28 1.75%
HNX 105.08 2.56 2.43%
UPCOM 50.31 0.0 0.0%