PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu PPC

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatppc_TOLG.pdf

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCF (giống với kỳ báo cáo trước) cùng với EV/EBITDA và P/E mục tiêu lần lượt là 6.6x và 7.5x, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu PPC là 28.300 đồng/CP, khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PPC, mức tăng trưởng là 27.5%.

Rủi ro: (1) Rủi ro biến động giá và thiếu hụt nguyên liệu đầu vào chính là than, (2) Rủi ro về vận hành như ảnh hưởng tới KQKD của PPC, (3) Đầu tư xây dựng nhà máy Phả Lại 3 có thể mang những rủi ro ảnh hưởng đến kết quả hoạt động


VNIndex

861.77

2.73 (0.32%)

 
VNIndex 861.77 2.73 0.32%
HNX 109.03 -0.12 -0.11%
UPCOM 54.93 0.69 1.26%