PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 79.500 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Vàng bạc

Download : pnj-10100416-v_USSO.pdf

Chúng tôi nhận định mục tiêu tăng trưởng 12% doanh thu và 13% lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 của PNJ khó đạt được khi dịch bệnh Covid vẫn kéo dài. Với mức tăng trưởng như hiện nay, dự phóng doanh thu thuần có thể đạt 17.850 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.194 tỷ đồng (tăng 0,3% so với năm ngoái) với giả định biên lợi lãi gộp ở mức 20%.

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu PNJ vào khoảng 79.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2020, cao hơn +37% so với giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Rủi ro biến động bất thường của giá vàng; (2) Ngành tiêu dùng xa xỉ phẩm phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế; (3) Sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong mùa dịch; (4) Áp lực trả lãi vay trong ngắn hạn.


VNIndex

869.13

10.09 (1.16%)

 
VNIndex 869.13 10.09 1.16%
HNX 110.49 1.35 1.22%
UPCOM 54.93 0.69 1.26%