PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu CTG

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatctg_GNTI.pdf

Cho năm 2020, chúng tôi dự phóng thu nhập lãi thuần của CTG có thể đạt mức 28.917 tỷ đồng, sụt giảm 13% so với năm 2019 dựa vào giả định NIM co hẹp dưới các chính sách giảm lãi suất hỗ trợ cho các khách hàng của mình, trong khi đó chi phí vốn có thể sẽ giảm chậm hơn. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt mức 7.964 tỷ đồng (giảm 16% so với năm ngoái).

Sử dụng phương pháp chiết khấu lợi nhuận thặng dư (Residual income), chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu CTG là 22.604 đồng/CP, qua đó đưa ra khuyến nghị: Mua đối với cổ phiếu CTG, upside là 26.6% sau khi giá cổ phiếu đã sụt giảm mạnh trong giai đoạn vừa qua.


VNIndex

863.39

4.35 (0.5%)

 
VNIndex 863.39 4.35 0.5%
HNX 109.31 0.16 0.15%
UPCOM 54.93 0.69 1.26%