PHS: Khuyến nghị bán đối với cổ phiếu DBD

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dược phẩm

Download : baocaocapnhatdbd-5467.pdf

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2020 của CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (DBD) tăng 5,5% so với năm ngoái, đạt 1.330 tỷ đồng, hoàn thành 95,4% kế hoạch doanh thu năm 2020, và lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ đồng (tăng trưởng 0,7%).

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu DBD khoảng 39,000 đồng/cổ phiếu (-15% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị bán cổ phiếu này.


VNIndex

903.98

-8.52 (-0.94%)

 
VNIndex 903.98 -8.52 -0.94%
HNX 131.74 -1.38 -1.05%
UPCOM 61.78 0.49 0.8%