Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatctd_RIQH.pdf

Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng đang chậm lại, CTD với lợi thế là doanh nghiệp đầu ngành, doanh thu và lợi nhuận vẫn được đảm bảo nhờ khối lượng lớn công việc từ các dự án Vincity sắp triển khai.

Cơ cấu tài chính lành mạnh không sử dụng nợ vay nên không chịu áp lực từ việc lãi suất tăng như các doanh nghiệp trong ngành.

Kế hoạch M&A các công ty con, đặc biệt là Ricons trình ĐHCĐ tháng 3 sắp tới mang lại nhiều lợi ích cho CTD.

Dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2019 ước đạt 1.608 tỷ đồng (tăng 6,4% so với năm trước) tương đương EPS dự phóng cho năm 2019 là 21.302 đồng.

Với mức giá hiện tại 131.500 đồng/cổ phiếu, P/E dự phóng đang ở mức 6.2x, thấp hơn hẳn P/E trung bình thị trường là 15x. Với P/E kỳ vọng là 7.4x (P/E trung bình 3 năm gần đây), giá mục tiêu CTD là 157.632 đồng/cổ phiếu, upside 19.8%.