MBS: Khuyến nghị mua OCB với mức giá mục tiêu là 29.600 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatocb-5900.pdf

Ngân hàng TMCP Phương Đông là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng khá và khả năng sinh lời tốt.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, tổng tài sản của OCB ghi nhận CAGR 25%, trong khi tổng tiền gửi huy động tăng 25% và tổng dư nợ TT1 tăng 26%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn ngành. NIM và ROE cao hơn bình quân so với các ngân hàng cùng quy mô, đạt tương ứng 3,9% và 24,4% trong năm 2020.

Chất lượng tài sản được cải thiện với tỷ lệ bao nợ xấu tăng dần. NPL giảm dần từ 2,3% năm 2018 xuống còn 1,7% cuối năm 2020 trong khi tỷ lệ bao nợ xấu tăng đáng kể trong vài năm trở lại đây, đạt mức 62%. Dư nợ phân tán tốt, phù hợp với định hướng quản trị rủi ro chặt chẽ và linh động của OCB. Cần lưu ý rằng Ngân hàng đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC.

Chi phí hoạt động duy trì thấp. Nhờ ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng với việc phát triển phương thức đa kênh OMNI từ tháng 3/2018, CIR của OCB giảm mạnh từ >53% năm 2017 xuống còn 29% trong năm 2020, thấp nhất trong hệ thống ngân hàng. Theo đánh giá về mức độ phát triển theo định hướng ngân hàng số của Gartner, OCB OMNI đạt mức 51% vào năm 2020, cao hơn mức trung bình của ngành ngân hàng (32%).

Kỳ vọng nâng cao hiệu quả hoạt động từ cổ đông chiến lược đến từ Nhật Bản – Aozora. Năm 2020, Ngân hàng Aozora Nhật Bản trở thành cổ đông chiến lược của OCB, tạo tiền đề hỗ trợ phát triển kinh doanh, các hoạt động bán lẻ, quản lý rủi ro, nâng cao công nghệ, và ngân hàng số cho OCB trong tương lai.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu OCB. Mức giá mục tiêu là 29.600 đồng/CP dựa trên kết hợp phương pháp so sánh P/B và chiết khấu thu nhập thặng dư (RI). Giá mục tiêu tương ứng P/B forward khoảng 1,5 lần (theo BVPS 2021F khoảng 19.468 đồng).


VNIndex

1,250.57

-5.86 (-0.47%)

 
VNIndex 1,250.57 -5.86 -0.47%
HNX 281.09 0.16 0.06%
UPCOM 80.66 0.8 0.99%