MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 67.400 đồng/Cp

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dầu khí

Download : baocoaccapnhatpvd_TWZV.pdf

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 67.400 đồng/CP (+18% upside).

So với báo cáo trước, chúng tôi điều chỉnh giảm 27% giá mục tiêu của GAS từ mức 92,600 đồng/CP dựa trên việc điều chỉnh chỉ số EV/EBITDA và P/E so sánh bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực châu Á.

Chúng tôi nhận thấy thị trường đã đánh giá lại EV/EBITDA của các doanh nghiệp này từ mức 12x còn 11x và P/E từ mức 15x còn 13x dưới diễn biến tiêu cực hơn của tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Đồng thời, chúng tôi điều chỉnh giảm bình quân 15% lợi nhuận ròng dự phóng cho giai đoạn 2020 – 2021 theo xu hướng sụt giảm của giá dầu.


VNIndex

701.8

21.57 (3.07%)

 
VNIndex 701.8 21.57 3.07%
HNX 97.84 2.23 2.28%
UPCOM 48.63 0.0 0.0%