MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý II/2021

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Download : bao-cao-thi-truong-tpdn-quy-2-2021-1310.pdf

Trong quý II/2021, thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng sau khi 3 nghị định được ban hành cuối năm 2020.

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp được đẩy mạnh trong quý 2 đưa tổng giá trị trái phiếu được huy động thành công trong 6 tháng đầu năm đạt gần 204 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Kỳ hạn bình quân các trái phiếu phát hành trong kỳ là 3,89 năm, trong khi lãi suất bình quân là 8,1%/năm.

Trái phiếu của nhóm ngân hàng chiếm 37% lượng phát hành, tiếp sau đó là nhóm bất động sản với 33%.


VNIndex

1,345.87

0.04 (0.0%)

 
VNIndex 1,345.87 0.04 0.0%
HNX 353.24 2.5 0.71%
UPCOM 95.81 0.8 0.83%
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
29/09/2021
13/10/2021