KIS: Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với HPG

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : sắt thép

Download : baocaocapnhathpg_QYJT.pdf

Với dữ liệu hiện tại, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng quý III/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG – sàn HOSE) lần lượt ở mức 14.098 tỷ đồng (tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái) và 1.696 tỷ đồng (giảm 29,6%).

Chúng tôi cũng điều chỉnh ước tính cho năm 2019 và 2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt được điều chỉnh ở mức 62.442 tỷ đồng và 7.111 tỷ đồng trong năm 2019; 79.805 tỷ đồng và 9.381 tỷ đồng cho năm 2020.

Do đó, chúng tôi định giá cổ phiếu của HPG ở mức 28.000 đồng vào cuối năm 2020. Duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu HPG.


VNIndex

995.99

2.94 (0.3%)

 
VNIndex 995.99 2.94 0.3%
HNX 106.15 0.14 0.14%
UPCOM 56.76 -0.02 -0.04%