KIS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MBB

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatmbb-7259.pdf

Chúng tôi nâng mức lợi nhuận sau thuế 2021 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) lên 10,3 nghìn tỷ đồng (tăng 17% so với cập nhật quý III/2020), tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước, do những thay đổi giả định quan trọng liên quan đến tăng trưởng tín dụng, chi phí tín dụng và thu nhập ngoài lãi nhằm phản ánh kết quả của năm 2020 và định hướng ban đầu của năm 2021.

Chúng tôi tăng giá mục tiêu 20% (từ 24,200 đồng) lên 29.150 đồng và lặp lại khuyến nghị mua với các quan điểm đầu tư như sau: 1) NIM tiếp tục cải thiện từ mức năm 2020 do ngân hàng tập trung vào các phân khúc SME, micro SME, bán lẻ và tài chính tiêu dùng.

2) NFI/TOI được dự báo sẽ tăng 4 điểm% lên 19% dựa trên lộ trình của ngân hàng nhằm nâng cao thu nhập ngoài lãi.

3) Trong khi đó, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ sẽ đủ để bù đắp cho sự gia tăng chi phí tín dụng (1.8 - 2.1% trong giai đoạn dự phóng so với mức 1.5- 2.1% trong ba năm vừa qua).


VNIndex

1,250.09

-5.78 (-0.46%)

 
VNIndex 1,250.09 -5.78 -0.46%
HNX 295.84 1.01 0.34%
UPCOM 83.4 0.27 0.32%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021