KIS: Khuyến nghị mua cổ phiếu HT1

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatht1_LUVZ.pdf

Cho năm 2020, chúng tôi ước tính Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1 – sàn HOSE) sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng ở mức 8.918 tỷ đồng, giảm 0,2% so với năm ngoái và 800 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3%.

Với triển vọng mờ nhạt hiện tại đối với ngành xây dựng, khả năng cải thiện doanh số trong bối cảnh thị trường nội địa yếu và dòng tiền mạnh do dòng tiền đầu tư và lãi vay thấp là 2 điểm cộng lớn cho năm 2020.

Sử dụng EV/EBITDA trung bình là 4.5 và P/E là 9, chúng tôi định giá cổ phiếu HT1 ở mức 17,500 đồng vào cuối năm 2020. Bao gồm 1,200 đồng cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phiếu, tổng lợi nhuận dự kiến là 26.3% tại thị giá 14,800 đồng. Khuyến nghị mua cổ phiếu HT1.


VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%