KBSV: Khuyến nghị tích cực trong dài hạn dành cho PVT

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Vận tải biển

Download : baocaocapnhatpvt_MBUH.pdf

Hiện tại, PVT của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí đang được giao dịch tại mức giá 18.000 VND/cp (giá tại ngày 22/08/2019) tương đương mức P/E trailing đạt 7.29x.

Với triển tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp ở hầu hết các mảng kinh doanh ngoại trừ mảng FSO, động lực tăng trưởng đến từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng như kì vọng tích cực từ diễn biến thoái vốn, chúng tôi đánh giá PVT có triển vọng tích cực trong trung dài hạn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng tăng trưởng sẽ chịu nhiều sức ép hơn từ chi phí khấu hao và chi phí lãi vay do PVT đang trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư tài sản cố định.


VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%