Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Bất động sản

Download : kbsv_vre_bao_cao_lan_dau_201906192_DJHD.pdf

CTCP Vincom Retail (mã VRE) là công ty phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam với thị phần dẫn đầu, nhận được sự hỗ trợ từ công ty mẹ Vingroup, đội ngũ quản lý tích cực và tỷ lệ nợ thấp.

Sử dụng kết hợp phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF, hệ số P/E, P/B và EV/EBITDA, chúng tôi định giá VRE ở mức 43.005 đồng/CP vào thời điểm cuối 2019 và khuyến nghị mua với mức sinh lời kỳ vọng 28.3% so với giá ở thời điểm 19/06/2019.