KBSV: Khuyến nghị mua cổ phiếu MWG

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : kbsv_mwg_am_notes_20190815_XHDX.pdf

Chúng tôi tin rằng CTCP Thế giới di động (mã MWG) đã tìm ra được hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển, đồng thời, MWG đã thành công trong việc tìm ra công thức phát triển chuỗi bách hóa xanh và phương án tối ưu hóa doanh thu cho chuỗi cửa điện máy xanh và thế giới di động cũng như phát triển các mảng kinh doanh mới như đồng hồ, mắt kính.
Mặc dù giá cổ phiếu MWG đã tăng khá tốt trong thời gian vừa qua, chúng tôi cho rằng MWG vẫn là một cổ phiếu hấp dẫn, đặc biệt là với nhà đầu tư dài hạn. Chúng tôi duy trì khuyến nghị muađối với cổ phiếu MWG.

VNIndex

843.08

-0.12 (-0.01%)

 
VNIndex 843.08 -0.12 -0.01%
HNX 116.3 2.65 2.28%
UPCOM 56.3 0.08 0.14%