KBSV: Doanh thu và lợi nhuận trong 2 năm 2019 và 2020 của BCG sẽ tăng mạnh

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatbcg_CVUM.pdf

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG – sàn HOSE) đang có những bước thay đổi chiến lược quan trọng khi thu hẹp các hoạt động kinh doanh không hiệu quả như nông nghiệp, ô tô, thương mại phân phối, chuyển dịch cơ cấu sang các lĩnh vực trọng điểm có tỷ suất sinh lợi cao là bất động sản và năng lượng tái tạo.

Theo ước tính của chúng tôi, khi các dự án trọng điểm trên của BCG chính thức đi vào hoạt động, trong giai đoạn 2019 – 2020, sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận khá tích cực cho doanh nghiệp.

Do mục tiêu đầu tư tập trung vào các lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn như bất động sản và năng lượng tái tạo, việc tài trợ phát triển các dự án chủ yếu vào nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức trái phiếu trả lãi định kỳ hoặc trái phiếu chuyển đổi.

Trong năm 2018 và 2019, doanh nghiệp đã phát hành thành công một số trái phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi tài trợ cho các dự án bất động sản và năng lượng. Trong quý IV/2019, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phát hành riêng lẻ 900 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi. Nguồn vốn này sẽ được bơm trực tiếp vào các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo cũng như cung cấp vốn lưu động cho các công ty thành viên.

Như vậy, cùng với sự tăng lên nhanh chóng của tài sản, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn cũng tăng nhanh. Tại thời điểm 30/06/2019, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt hơn 1.800 tỉ và tăng đều hàng năm. Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn (không bao gồm nợ vay) đạt hơn 2.100 tỉ đồng và cũng tăng qua các năm.

Bên cạnh đó, trong cơ cấu tổng tài sản thời điểm 30/06/2019, số dư các khoản phải thu có tổng hơn 4.068 tỉ đồng (ngắn hạn 2.556 tỉ đồng, dài hạn 1.512 tỉ đồng) chiếm 63% Tổng tài sản. Trong các khoản phải thu và phải trả này, có khá nhiều khoản liên quan đến các công ty con, công ty liên kết và các công ty liên quan đến các thành viên trong công ty. Chúng tôi kỳ vọng các khoản mục này sẽ giảm dần khi các dự án đang triển khai được hoàn thành tuy nhiên khoản mục này cần được theo dõi sát.

Với kế hoạch hoàn thành một số dự án đang triển khai trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, dự kiến lợi nhuận trước thuế mang lại cho doanh nghiệp trong 2 năm 2019 và 2020 là 920 tỷ đồng, chưa bao gồm lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh hiện hữu trong lĩnh vực sản xuất, và xây dựng.


VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021