FPTS: Khuyến nghị mua cổ phiếu TDH

Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhattdh_YBER.pdf

Biến động tương quan từ đầu năm 2019 cho đến nay giữa cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH) và VN-Index ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý. Cụ thể, diễn biến cổ phiếu TDH tương đối đồng pha với thị trường chung.

Bên cạnh đó, lực cầu tại cổ phiếu TDH được phản ánh tích cực hơn sau trạng thái phân kỳ biến động tăng giữa cổ phiếu với VN-Index, cổ phiếu tạo đáy trong khi VN-Index vẫn duy trì đà giảm từ tháng 4/2019 cho đến nay.

Với tín hiệu hiện tại, nhà đầu tư được khuyến nghị mua cổ phiếu TDH cho tầm nhìn ngắn hạn. Mức sinh lời kỳ vọng ước tính khoảng 15,29%, Mức dừng lỗ tối đa 5,90%, Thời gian nắm giữ kỳ vọng 17 phiên giao dịch.


VNIndex

841.46

0 (0.0%)

 
VNIndex 841.46 0.0 0.0%
HNX 112.78 0.0 0.0%
UPCOM 56.22 0.1 0.18%