BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PRE

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bảo Hiểm

Download : baocaodautupre-1981.pdf

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị NEUTRAL đối với Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI với giá mục tiêu là 21.000 VND/cổ phiếu.

Mức giá mục tiêu được chúng tôi xác định theo phương pháp P/B qua 2 cách tiếp cận: (1) so sánh với các doanh nghiệp trong ngành tại Việt Nam, tương ứng với giá mục tiêu là 16.448 VNĐ/cp; (2) so sánh với các doanh nghiệp trong khu vực, tương ứng với giá mục tiêu là 25.530 VNĐ/cp.


VNIndex

1,168.69

0.17 (0.01%)

 
VNIndex 1,168.69 0.17 0.01%
HNX 259.8 4.03 1.55%
UPCOM 77.96 -0.14 -0.18%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
13/04/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021