BVSC: Khuyến nghị tích cực với BMP với giá mục tiêu 68.200 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Nhựa

Download : baocaocapnhatbmp-2103.pdf

BVSC hiện khuyến nghị OUTPERFORM với BMP với mức giá mục tiêu là 68.200 đồng/cp (Upside: 24,7%). Tại mức giá hiện tại, BMP đang giao dịch tại mức P/E và EV/EBITDA năm 2021 là 8,9x và 4,2x, chiết khấu 24%/19% so với mức trung bình ngành lần lượt là 5,2x và 11,7x.

BVSC ưu thích BMP với vị thế cạnh tranh để hưởng lợi nhiều nhất từ việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và câu chuyện gia tăng hợp nhất ngành ống nhựa tại Việt Nam nhờ những lợi thế riêng biệt của BMP.

Đó là: (1) Tài sản thương hiệu lâu đời cùng với chất lượng sản phẩm đi đầu và hệ thống phân phối rộng khắp; (2) Thế mạnh bảng cân đối kế toán; (3) Chuỗi sản xuất tốt, vượt trội (97-98% nguyên vật liệu đầu vào đến từ nguồn trong nước); và (4) Ban lãnh đạo tâm huyết.


VNIndex

1,241.81

-8.76 (-0.71%)

 
VNIndex 1,241.81 -8.76 -0.71%
HNX 279.86 -1.23 -0.44%
UPCOM 80.85 -0.33 -0.4%