BVSC: Khuyến nghị tích cực DRC với giá mục tiêu 26.400 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cao su chế biến

Download : baocaocapnhatdrc-7100.pdf

Cổ phiếu DRC của CTCP Cao Su Đà Nẵng đóng cửa ở mức 20.850 đồng/cp vào 20/11/2020, giao dịch ở mức P/E năm 2021 là 7,8x và EV/EBITDA năm 2021 là 4,8x, chiết khấu 42,5%/24,5% so với mức trung bình lịch sử 5 năm tương ứng là 13,7x/6,4x.

Chúng tôi cho rằng DRC hấp dẫn với sự kết hợp của khả năng sinh lời hàng đầu trong ngành, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, vị thế tài chính vững chắc và suất cổ tức hấp dẫn.

Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 1 năm là 26.400 đồng/cp (lợi nhuận tiềm năng: 33,8%; bao gồm lợi suất cổ tức hấp dẫn 7,2%), định giá công ty ở mức EV/EBITDA năm 2021 hợp lý là 6,0x.


VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%