BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với POW với giá mục tiêu 17.300 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpow_DZSH.pdf

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã POW) là một trong ba doanh nghiệp phát điện lớn nhất Việt Nam và có tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn nhờ hết khấu hao ở nhà máy Cà Mau và trong dài hạn nhờ đầu tư thêm các nhà máy phát điện mới.

Năm 2019, PV Power dự kiến sẽ tăng mạnh lợi nhuận sau thuế với mức tăng trên 32% cùng với đó thì doanh nghiệp đã thực hiện chuyển sàn sang niêm yết HOSE từ đó sẽ thu hút mạnh hơn dòng vốn đầu tư của quỹ đầu tư cũng như các quỹ ETF.

Sử dụng phương pháp định giá EV/EBITDA, BVSC đánh giá mức giá hợp lý của POW là 17.300 đồng/CP tương đương với mức EV/EBITDA là 6,8 lần. Mức giá này cao hơn 22,7% so với mức giá đóng cửa tại ngày 19/04/2019.

Vì vậy, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu POW với mức giá mục tiêu là 17.300 đồng/CP.


VNIndex

994.67

2.83 (0.28%)

 
VNIndex 994.67 2.83 0.28%
HNX 106.03 0.76 0.72%
UPCOM 56.97 0.36 0.64%