BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với KBC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatkbc_HJQW.pdf

Khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu KBC với mức giá kỳ vọng là 19.400 đồng/cổ phiếu.

Tình hình thu hút vốn FDI vào Việt Nam khởi sắc, hoạt động của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC – sàn HOSE) hưởng lợi. Nhờ dòng vốn FDI được cải thiện, năm 2014 KBC đã có sự chuyển biến tích cực về kết quả kinh doanh với doanh thu 2014 đạt 1.069 tỷ đồng, tương đương so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 326 tỷ đồng, tăng trưởng 297% so với năm trước.

Bên cạnh đó, 1.200 tỷ đồng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu giúp KBC giảm áp lực tài chính. Lãi vay của công ty có thể giảm 120 tỷ trong năm 2015. Chi phí lãi vay giảm sẽ bù đắp cho tác động pha loãng của cổ phiếu.

KBC ước tính doanh thu trong quý I/2015 đạt khoảng 500 tỷ, lợi nhuận trước thuế ước đạt 200 tỷ đồng, bằng một nửa so với lợi nhuận cả năm 2014. Lũy kế cả năm 2015, doanh thu từ tất cả các hoạt động của KBC có thể đạt 1.848 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm mạnh nhờ chi phí lãi vay có thể giảm khoảng 120 tỷ đồng. Dựa trên giả định trong năm 2015 KBC không có khoản lợi nhuận tài chính bất thường nào, lợi nhuận trước thuế của công ty có thể đạt 674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 606 tỷ đồng tương đương EPS 2015 đạt 1.558 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi ước tính doanh thu của KBC trong năm 2015 có thể đạt 1.848 tỷ đồng, tăng trưởng 73% (so với năm trước). Lợi nhuận sau thuế ước đạt 606 tỷ đồng, tăng trưởng 86%. Trong ngắn hạn, EPS 2015 của KBC có thể đạt 1.558 đồng/cổ phiếu (sau pha loãng) tương đương với mức P/E forward 2015 là 10,91 lần.

Xét về triển vọng dài hạn, KBC đang trong quá trình phục hồi và tình hình kinh doanh sẽ cải thiện, cùng với triển vọng thu hút FDI (đặc biệt FDI từ Hàn quốc khi Việt-Hàn sẽ ký hiệp định thương mại tự do FTA), các chính sách ưu đãi và hợp đồng mới tại các KCN, lợi nhuận của KBC được kỳ vọng sẽ cải thiện bắt đầu tư năm 2015. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu KBC. Mức giá kỳ vọng là 19.400 đồng/cổ phiếu.


VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021