BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu TPB

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaoscapnhattpb-7621.pdf

Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2021-2022 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) là 5,8 nghìn tỷ (tăng 33,1% so với năm trước) và 6,9 nghìn tỷ (tăng trưởng 18,1%).

Ở mức giá cổ phiếu hiện tại là 33.000 đồng/ cp (Ngày 20/07/2021), TPB đang giao dịch ở mức P/B một năm (tính đến giữa năm 2022) là 1,41x, mà chúng tôi cho là hấp dẫn, so với mức tăng trưởng lợi nhuận CAGR giai đoạn 2020-22 là 25,4% và ROE dự phóng trung bình trên 23%, đồng thời khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu này.


VNIndex

1,345.87

0.04 (0.0%)

 
VNIndex 1,345.87 0.04 0.0%
HNX 353.24 2.5 0.71%
UPCOM 95.81 0.8 0.83%
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
29/09/2021
13/10/2021