BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu GDT

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Gỗ

Download : baocaocapnhatgdt-3264.pdf

Chúng tôi lạc quan với triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh của GDT trong các quý tới, hậu thuẩn bởi: (1) Các đơn đặt hàng xuất khẩu tăng mạnh mẽ; (2) Tích lũy hàng tồn kho một chủ động ở mức giá cạnh tranh và (3) OPEX bình thường hóa trong các quý tới so với mức quý I/2021 do tính thời vụ.

Chúng tôi hiện dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 của GDT lần lượt đạt 523,7 tỷ đồng (tăng 30,8% so với năm ngoái) và 112,4 tỷ đồng (tăng trưởng 40,4%).

GDT đang giao dịch tại mức P/E năm 2021 là 7,5x cho mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 40,4% và ROE mạnh mẽ là 39,7%, suất cổ tức dự phóng là 11,8% dựa trên dự báo kết quả kinh doanh của chúng tôi. Đồng thời khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu này.


VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%