BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu ACB

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatacb-3059.pdf

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu theo phương pháp Thu nhập thặng dư lên 42.692 đồng/ cổ phiếu (Upside: 18,1%), định giá ngân hàng ở mức P/B hợp lý năm 2022 là 1,62x. Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM.

Việc điều chỉnh giá mục tiêu được thúc đẩy bởi: (1) Dự báo thu nhập điều chỉnh tăng; (2) Giảm chi phí vốn chủ sở hữu xuống 12,0% so với 14,4% trước đó; và (3) Ảnh hưởng của việc luân chuyển định giá của chúng tôi đến giữa năm 2022.

Với giá cổ phiếu hiện tại, ACB đang giao dịch ở mức P/B năm 2021- 2022 tương ứng là 1,72x và 1,37x với ROE dự báo năm 2020-21 trên 20%.


VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%