Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Chăn nuôi

Download : baocaocapnhatdbc_DLBG.pdf

Giá lợn hơi hồi phục mạnh mẽ kể từ thời điểm cuối quý II/2018. Nhờ vậy, kết quả kinh doanh của DBC cũng được hưởng lợi, với lợi nhuận 9 tháng 2018 đạt khoảng 247 tỷ đồng, tăng mạnh 81% so với cùng kỳ.

Giá lợn hơi kỳ vọng giữ ở mức quanh 50.000VND/kg đến hết quý I/2019 do nhu cầu tăng vào dịp lễ tết và giá nông sản thế giới giảm với nguy cơ nhu cầu giảm do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh triển vọng khả quan của giá lợn hơi, việc mở rộng quy mô mảng giống và chăn nuôi sẽ giúp gia tăng về mặt sản lượng. Theo đó, lợi nhuận ròng trong 2018 và 2019 ước đạt lần lượt 343 tỷ đồng (tăng 71% so với năm trước) và 395 tỷ đồng (tăng 15%).

Lĩnh vực chăn nuôi lợn với những biến động thất thường trong hơn 1 năm gần đây sẽ được hạn chế khi Dự thảo Luật chăn nuôi được thông qua sắp tới. Cụ thể, Dự thảo sẽ quản lý chặt chẽ hơn các điều kiện chăn nuôi, qua đó góp phần từng bước xóa bỏ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Từ đó, các mô hình chăn nuôi công nghiệp theo quy hoạch được dự báo sẽ dần thay thế mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ và manh mún.

Tiềm năng tăng trưởng còn đến từ các dự án đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của các mảng cốt lõi cũng như giảm thiểu rủi ro hoạt động, tiêu biểu là hai dự án Nhà máy ép dầu và Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ.

Khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu DBC, với giá trị hợp lý là 34.300VND/CP, tương đương mức lợi nhuận 25,6%. Mức giá này tương ứng với mức P/E mục tiêu 1 năm khoảng 8x.

Rủi ro giá nguyên vật liệu nông sản, tỷ giá, lãi suất và đặc biệt là các diễn biến dịch bệnh gia súc gia cầm là những rủi ro chính đối với hoạt động kinh doanh của DBC.