BSC: Khuyến nghị mua trung và dài hạn cổ phiếu FPT

Nguồn : BSC - CTCK BIDV

Ngành : Bưu chính - Viễn thông

Download : baocaocapnhatfpt_LYOV.pdf

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 56.186 đồng/cp.

CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) cho biết, 11 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần đạt 35.886 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành 91% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 2.064 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 86% kế hoạch năm.

Giải trình nguyên nhân chính của sự chênh lệch tăng trưởng giữa doanh thu thuần và lợi nhuận là do

(1) Mảng Tích hợp: chi phí nhập khẩu thiết bị phần cứng tăng lên do VND mất giá cùng với tỷ suất lợi nhuận thấp với các dự án phần cứng là nguyên nhân của sự suy giảm lợi nhuận trước thuế - giảm 44% so với cùng kỳ;

(2) Mảng dịch vụ Viễn thông: Chi phí liên quan đến quang hóa trong năm 2015 phần lớn được ghi nhận trực tiếp vào chi phí thay vì được vốn hóa;

(3) Mảng Phân phối: lợi nhuận trước thuế từ phân phối mobile giảm 2% yoy do Apple áp dụng chính sách mới và suy giảm từ sản phẩm Microsoft.

Với EPS 2015 ước tính đạt 4.500 đồng/cp, ngày 18/12/2015, cổ phiếu FPT được giao dịch với giá 48.900 đồng, tương đương PE 2015 = 10,64x. Mức tương đối hấp dẫn khi so sánh với PE trung bình của Ngành công nghệ thông tin Viễn thông toàn cầu là 28,13 và PE trung vị là 14,94. Vì vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 56.186 đồng/cp.


VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông