Nguồn : BSC - CTCK BIDV

Ngành : Dịch vụ

Download : baocaocapnhatdgw_CKEF.pdf

Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Thế giới số (mã DGW) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. 

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 5.943 tỷ đồng (tăng 55,6% so với năm trước) và 109 tỷ đồng (tăng trưởng 39,4%) chủ yếu nhờ vào tăng trưởng chính từ mảng (1) Điện thoại di động và (2) Thiết bị văn phòng. Biên lợi nhuận gộp 2018 giảm xuống mức 6,1% so với mức 7,1% năm 2017.

DGW tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh duy trì mức tăng trưởng mạnh với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 7.150 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) và 137 tỷ đồng (tăng trưởng 25%).

Kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2019, DGW ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ước đạt 839 tỷ đồng (tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm ngoái) và 16,9 tỷ đồng (tăng trưởng 33%)

BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DGW năm 2019 lần lượt đạt 7.135 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) và 136 tỷ đồng (tăng trưởng 25%), EPS 2019FW = 3.225 đồng/cp, PE FW 2019 = 7.13 lần.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 27.400 đồng/cp (+18,4% so với mức giá đóng cửa ngày 28/03/2019) dựa trên phương pháp PE với mức PE mục tiêu là 9.0 lần.