ACBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VHC

Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Thủy sản

Download : baocaocapnhatvhc-4060.pdf

Chúng tôi tiếp tục định giá VHC dựa trên bình quân phương pháp DCF và PE. Chúng tôi đặt PE mục tiêu là 9,4x, phù hợp với mức bình quân các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Việt Nam và thấp hơn bình quân Ấn Độ là 34,7% (14,4x). Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 43.100 đồng/cp, tương đương tỷ suất sinh lời 3,8% TSR và hạ khuyến nghị xuống nắm giữ.


VNIndex

1,196.16

9.99 (0.84%)

 
VNIndex 1,196.16 9.99 0.84%
HNX 254.21 1.84 0.72%
UPCOM 77.15 0.51 0.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông