ACBS: Khuyến nghị giữ đối với cổ phiếu VNM

Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Tiêu dùng

Download : baocaocapnhatvnm_DRFE.pdf

CTCP Sữa Việt Nam (mã VNM) kết thúc năm 2018 với doanh thu thuần 52.562 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế 10.206 tỷ đồng, giảm 0,7%; trong đó, chúng tôi ước tính các sản phẩm sữa nước chiếm 50% doanh thu, tiếp theo là sữa bột (25%), sữa chua (9%), sữa đặc (9%) và phần còn lại đến từ các sản phẩm khác.

Trong khi doanh thu xuất khẩu vẫn chưa thật sáng sủa mặc dù tăng 4,6% sau khi giảm trong năm 2017, nhu cầu thịtrường nội địa yếu khiến doanh thu nội địa của VNM chỉtăng 2,7% trong 2018. Tuy nhiên, công ty nhận thấy tình hình tiêu thụ đã có dấu hiệu phục hồi từ cuối năm 2018 và kỳ vọngmức tăng trưởng 2019 sẽ cải thiện.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2021, VNM đặt mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu ngành sữa Việt Nam và đổi mới công nghệ mang tính ứng dụng cao.

Công ty sẽ vẫn tập trung vào sữa và các sản phẩm liên quan, ưu tiên khai thác thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường nông thôn. Trong đó, VNM sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm thuộc phân khúc trung-cao cấp cho khu vực thành thị trong khi thâm nhập, bao phủ khu vực nông thôn với các dòng sản phẩm cơ bản, bình dân.

Ngoài ra, công ty đặt mục tiêu biên lợi nhuận trước thuế sẽ không dưới 20%. Cho năm 2019, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 56.300 tỷ đồng (tăng 7% so với 2018), lợi nhuận trước thuế là 12.650 tỷ đồng (tăng 5%) và lợi nhuận sau thuế là 10.480 tỷ đồng (tăng 2,5%).

Chúng tôi khuyến nghị giữ đối với cổ phiếu VNM và đưa ra giá mục tiêu 120.460 đồng/CP.


VNIndex

814.65

16.26 (2.0%)

 
VNIndex 814.65 16.26 2.0%
HNX 110.43 2.92 2.64%
UPCOM 54.8 0.0 0.0%