PHS: Khuyến nghị mua dành cho HDB với giá mục tiêu 29.600 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Ngân hàng

Download : hdb_20200515_tuanpham_MDGJ.pdf

Chúng tôi dự phóng tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB – sàn HOSE) sẽ sụt giảm về mức 12% - thấp hơp 16,8% của năm 2019 dưới tác động của dịch bệnh Covid-19 do nhu cầu cho tín dụng ở mức yếu trong năm nay.

Kể từ quý 2/2020, HDB sẽ bắt đầu giảm từ 2% đến 4% lãi suất các khoản vay của mình đồng thời tung các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các khách hàng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Do đó trong thời gian sắp tới, hệ số NIM của ngân hàng có thể sẽ co hẹp lại đáng kể.

Ở chiều chi phí vốn, việc thanh khoản thị trường liên ngân hàng bớt dồi dào có thể khiến chi phí vốn của ngân hàng có thể tăng trở lại do HDB buộc phải tăng huy động tiền gửi hoặc phát hành trái phiếu với chi phí cao hơn.

Trong tương lai HDB vẫn có khả năng thu được một khoản lợi nhuận bất thường từ việc ký kết hợp đồng bancassurance do HDB chưa có đối tác bảo hiểm độc quyền như các NHTM khác.

Định giá và khuyến nghị: Cho cả năm 2020, chúng tôi ước tính thu nhập lãi thuần của HDB đạt 9.863 tỷ đồng (tăng 1% so với năm 2019), lợi nhuận sau thuế của HDB ước tính đạt 3.985 tỷ đồng (giảm 1%). Chi phí trích lập dự phòng của HDB có thể tăng mạnh hơn 40% so với cùng kỳ do chất lượng tài sản đảm bảo có thể suy giảm đáng kể trong năm nay.

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng thu nhập thặng dư (Residual Income), chúng tôi xác định giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu HDB là 29.600 đồng/CP. Khuyến nghị: Mua đối với cổ phiếu HDB.


VNIndex

1,241.81

-8.76 (-0.71%)

 
VNIndex 1,241.81 -8.76 -0.71%
HNX 279.86 -1.23 -0.44%
UPCOM 80.85 -0.33 -0.4%