Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Thủy sản

Download : baocaocapnhatmpc_CILF.pdf

Tổng doanh thu năm 2018 của CTCP Thủy sản Minh Phú (mã MPC) đạt 17.023 tỷ đồng (tăng 8% so với năm trước), biên lợi nhuận gộp tăng cao từ 11,9% năm 2017 đến 13,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 824 tỷ đồng (tawnh trưởng 15,4%).

Sản lượng tôm xuất khẩu đạt 67.646 tấn (tăng 19,5%), giá trị xuất khẩu đạt 750 triệu USD (tăng 7,59%). Trong đó thị trường xuất khẩu lớn nhất của Minh Phú là Mỹ chiếm tỉ trọng 40,7%, tiếp theo là Nhật, Hàn và Liên minh các nước châu Âu (EU) với tỉ trọng lần lượt là 20,4%, 7,2% và 8,9%.

Dù đối diện với thách thức giá tôm toàn cầu giảm trong năm 2018, Minh Phú vẫn vượt qua nhờ sản lượng tăng ở thị phần Mỹ và giá nguyên liệu đầu vào ổn định vì quyền lực khách hàng mua lớn khi thương lượng với các trại tôm.

Với lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 2.300 tỷ đồng (2.000 tỷ từ lĩnh vực chế biến xuất khẩu, 300 tỷ từ lĩnh vực nuôi tôm), tăng trưởng gấp 2,55 lần so với năm 2018 là 902 tỷ đồng.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập cổ phiếu MPC. Chúng tôi tin rằng với những thách thức cũng như rủi ro tiềm tàng của thị trường, MPC khó có thể đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Sử dụng mức PE trung bình ngành thủy sản, chúng tôi định giá MPC ở mức 47.300 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019