KIS: Khuyến nghị trung lập dành cho NT2

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatnt2_ISCW.pdf

Trong năm 2019 và 2020, chúng tôi ước tính doanh thu của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn HOSE) sẽ đạt 8.324 tỷ đồng và 9.171 tỷ đồng (tăng trưởng 11% và 4% so với năm trước), lợi nhuận ròng cải thiện tương ứng 810 tỷ đồng và 839 tỷ đồng (duy trì mức tăng trưởng 4%).

Với giả định chưa có sự kiện hay dự án nào có tác động tích cực đến nền tảng kinh doanh của NT2 trong tương lai gần, cũng như vào năm 2020 và kỳ vọng rằng công ty sẽ trả cổ tức liên tục ở mức 2.500 đồng, chúng tôi sử dụng phương pháp DDM định giá cổ phiếu NT2 ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2020.

Tổng suất sinh lợi bình quân là 1%, bao gồm 10% suất sinh lợi từ việc trả cổ tức tiền mặt 2.500 đồng trong quý IV/2019. Vì vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập đối với NT2.


VNIndex

1,013.98

1.68 (0.17%)

 
VNIndex 1,013.98 1.68 0.17%
HNX 106.36 0.12 0.11%
UPCOM 56.71 -0.11 -0.19%