PSI: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpow-1872.pdf

Chúng tôi điều chỉnh sản lượng Nhà máy điện Cà Mau và Trạch 1&2 lần lượt là 7.044 triệu kwh và 5.645 triệu kwh dựa theo kết quả sản lượng điện quý III.

Nguyên nhân do thiếu khí từ nguồn Đông Nam Bộ và nguồn khí Tây Nam Bộ cho Nhà máy điện Cà Mau đã bắt đầu suy yếu (Tây Nam Bộ gas huy động 100% kế hoạch), đồng thời tăng sản lượng điện Nhà máy điện Vũng Áng năm 2020 lên 7.270 triệu kwh do nguồn than được cung cấp TKV và nhập khẩu đủ cho sản xuất vượt kế hoạch đặt ra.

Chúng tôi ước tính tổng sản lượng điện năm 2020 của PV POW đạt 20,960 triệu kwh, hoàn thành 97% kế hoạch, doanh thu tương ứng đạt 30,855 tỷ đồng (hoàn thành 87% KH) và LNST đạt 2,320.6 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 114% kế hoạch năm.

Chúng tôi sử dụng hai phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh P/E forward và P/B forward để xác định giá trị hợp lý cho cổ phiếu. Đồng thời đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu POW với mức giá mục tiêu 12.000 đồng/CP.


VNIndex

1,372.63

-5.14 (-0.37%)

 
VNIndex 1,372.63 -5.14 -0.37%
HNX 316.24 -2.49 -0.79%
UPCOM 90.22 0.67 0.74%

Lịch sự kiện

22/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021