Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dịch vụ

Download : baocaocapnhatntc_NCWC.pdf

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 quy mô cho thuê 255 ha đã chính thức được phê duyệt vào tháng 9/2018 sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu trong 5 năm tới. 

Chúng tôi tin rằng triển vọng lắp đầy tích cực nhờ nhu cầu bất động sản Khu công nghiệp dự báo gia tăng mạnh hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm phát sinh làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Chuyển nhượng dự án Khu dân cư Nam Tân Uyên diện tích 51 ha với giá trị ước tính 400 tỷ đồng có thể giúp NTC cán đích kế hoạch kinh doanh năm 2018 trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm mới chỉ hoàn thành lần lượt 20% và 46% kế hoạch.

Với lợi thế từ cổ đông lớn là Tập đoàn cao su quốc gia Việt Nam (VRG) và cao su Phước Hòa (PHR), NTC phát triển dự án trên quỹ đất được VRG và PHR bàn giao từ đất đồn điền cao su hết niên hạn khai thác, do đó, giá vốn rẻ (ước tính bằng ½ trung bình ngành), tiền đề cho NTC mở rộng Khu công nghiệp trong dài hạn.

Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E trung bình ngành để định giá cổ phiếu NTC. Khuyến nghị nắm giữ NTC với mục tiêu giá là 91.800 đồng/cp tương ứng với EPS forward 2019 là 12.071 đ/cổ phiếu và P/E là 7,6 lần.