PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 27.900 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatnt2_VAZU.pdf

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2020 của NT2 ước đạt 7.876 tỷ đồng (tăng 2,9% so với năm ngoái) vì nhu cầu tiêu thụ điện từ nhiệt điện sẽ cao trong năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 754 tỷ đồng do không có khoản thu nhập bất thường như 2019.

Giống với báo cáo lần trước, chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCF và P/E mục tiêu là 8.8x, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu NT2 là 27.900 đồng/CP, khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2, mức tăng trưởng là 66.1%.

Rủi ro: (1) Rủi ro biến động giá và thiếu hụt nguyên liệu đầu vào chính là khí, (2) Rủi ro về vận hành như trong năm trước ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của NT2.


VNIndex

861.24

2.2 (0.26%)

 
VNIndex 861.24 2.2 0.26%
HNX 108.87 -0.27 -0.25%
UPCOM 54.93 0.69 1.26%