Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatlhg_EJAA.pdf

Triển vọng năm 2019 đầy tích cực đến từ việc đưa vào vận hành dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 – giai đoạn 1 có quy mô doanh thu hơn 2,000 tỷ cho giai đoạn 2019-2022. Hiện nay, LHG đã ký nhiều biên bản ghi nhớ về việc cho thuê 40% trong tổng 90 ha thương phẩm của dự án.

Chúng tôi tin rằng triển vọng lắp đầy cao nhờ nhu cầu bất động sản Khu công nghiệp dự báo gia tăng mạnh, hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm phát sinh làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Không những vậy, Khu công nghiệp Long Hậu có vị trí chiến lược với hạ tầng kết nối, gần TP.HCM và các cảng lớn.

LHG đang đẩy mạnh đầu tư nhà xưởng ở khu Công nghệ cao Đà Nẵng và nhà xưởng cao tầng với diện tích hơn 8 ha đưa vào vận hành trong năm 2019 có thể đem lại nguồn thu lớn, ước tính hơn 110 tỷ đồng/năm.

Khuyến nghị mua LHG với giá mục tiêu đạt 27.200 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E và P/B trung bình ngành để định giá cổ phiếu LHG. So sánh với trung bình ngành thì LHG hiện đang giao dịch với mức P/E trailing và P/B khá hấp dẫn trong khi tỷ suất sinh lợi của LHG thuộc hàng top trong ngành.