Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dệt may

Download : baocaocapnhatgil_GAIY.pdf

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2018, CTCP Sản xuất – Kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán GIL) ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong doanh thu cũng như lợi nhuận sau thuế.

Theo đó, doanh thu 9 tháng đạt 1.607 tỷ đồng (tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước) với biên lợi nhuận cải thiện từ 14% lên 16%, hỗ trợ lợi nhuận sau thuế gia tăng lên mức 89 tỷ đồng (tăng trưởng 50,8%).

Dự báo cho cả năm 2018, Công ty sẽ duy tri được tốc độ tăng trưởng bình quân ở nhóm khách hàng Ikea và các khách hàng khác ở mức 11% và giả định tốc độ tăng của khách hàng mới Amazon sẽ khoảng 14% (tương ứng với tăng trưởng bình quân của mảng may mặc thông qua các kênh thương mại điện tử, theo E-marketer Retail), từ đó ước tính doanh thu cả năm 2018 của GIL sẽ đạt 2.430 tỷ đồng (tăng trưởng 11%) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 163 tỷ đồng (tăng trưởng 23%).

Kỳ vọng trong năm 2019, Gilimex tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng số lượng đơn hàng của Amazon và Ikea ở mức 2 con số, lần lượt đạt 14% và 11%, từ đó ước tính doanh thu năm 2019 của Gilimex sẽ đạt 2.727 tỷ đồng (tăng trưởng 12%) và lợi nhuận sau thuếđạt 204 tỷ đồng (tăng trưởng 16% so với năm trước).

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E (tỷ lệ 50%-50%), ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GIL sẽ vào khoảng 47,122 đồng/ cổ phiếu, tương ứng với mức P/E forward 5.x. Trong trường hợp GIL phát hành thêm cổ phiếu và nâng số lượng đang lưu hành lên 30 triệu cổ phiếu, giá trị sau pha loãng của GIL sẽ vào khoảng 29.904 đồng/ cổ phiếu. Từ đó, đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.